Nošení roušek ve vnitřních prostorech provozoven


Upozornění

Od 10. 9. 2020 00:01 hodin je nutné ve všech vnitřních prostorách na celém území ČR nosit zakryté dýchací cesty (roušky, respirátory, šátky…).

Povinnost platí jak pro zákazníky, tak pro obsluhy!!!

O případných změnách vás budeme neprodleně informovat prostřednictvím webových stránek společnosti VictoriaTip, a.s.