Upozornění


Z důvodu nadále se zhoršující epidemiologické situace byla vydána nová opatření, která se zavádí pro celou ČR

 • od 18. září 2020 od 18:00 hodin některé nové povinnosti, které jsou popisovány níže, a
 • od sobotní půlnoci dne 19. září 2020 od 00:00 omezení otevírací doby provozoven stravovacích služeb v celé ČR

1. Opatření pro provozovny – pro herní prostory nadále platí obecné povinnosti platné pro všechny provozovny, kterými jsou:

 • vyzývání hráčů informačními materiály k dodržování vzájemného odstupu 2 metrů a placení kartou,
 • umístění dezinfekce u často dotýkaných předmětů (např. vstup do prostoru, v místě, kde dochází k registraci (identifikaci), u pokladny),
 • informování hráčů o výše uvedených pravidlech např. prostřednictvím informačních plakátů nebo tabulí (nebo reproduktorů v provozovně),
 • v prostoru se nesmí nacházet více osob, než je uvnitř míst k sezení, přičemž provozovatel je povinen písemně evidovat takový celkový aktuální počet míst,
 • dezinfekce židlí a případných stolů se provádí před usazením každého hráče,
 • měření teploty pracovníků provozovny a mají-li teplotu vyšší než 37 °C je jim zamezeno vstoupit,
 • provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech opatření.

Victoria – Tip, a. s. doporučuje svým obchodním partnerům nepodávat občerstvení po celou otevírací dobu, aby nebylo možné herny a kasina označit za provozovny stravovacích služeb!!!

Každý provozovatel hostinské činnosti musí nahlásit přerušení hostinské činnosti na příslušné hygienické stanici.

2. Opatření pro hromadné akce – za hromadnou akci v herním prostoru by bylo možné považovat pořádání společenských akcí nebo pak v kasinu konání turnajů. Pro takové akce pak nově platí:

 • maximální počet osob může být ve stejný čas 500, ale každá taková osoba musí mít určeno své místo k sezení, (toto opatření neplatí pro akci do 10 osob),
 • povinnost provozovatele evidovat aktuální počet míst k sezení pro účastníky akce.

Opatření dále uvádí, že je-li vstup na akci zpoplatněn, musí být prodán pouze na konkrétní místo k sezení.

3. Opatření týkající se nošení roušek nadále platí povinnost nošení roušek ve všech vnitřních prostorách, tedy i herních prostorech a sázkových kancelářích. Toto opatření hlavně zdůrazňuje povinnost, že zákazníci v provozovnách stravovacích služeb mohou sundat roušky pouze při konzumaci u stolu.

Ministr ujistil, že neplánují plošné uzavření provozoven jako tomu bylo na jaře.

Události neustále sledujeme a budeme sledovat a o případných změnách vás budeme informovat.