Mimořádné opatření stanovující podmínky pro vstup


Bod 8. stanovující podmínky pro vstup osob do heren a kasin a jejich provoz: