Pokyny k provozu platné od 30. 9. 2021


Podmínky pro vstup do provozovny od 30.09.2021

Mimořádné opatření (zkráceno): Celé opatření k nahlédnutí zde