Vážení, jak již všichni víte, na základě usnesení vlády č. 1332 ze dne 14. 12. 2020 jsme nuceni opět uzavřít všechny herny a casina, a to od 18. 12. 2020 od 00:00 hodin do 23. 12. 2020 do 23:59 hodin, kdy je prozatím stanoven konec nouzového stavu.

O dalším postupu Vás budeme informovat dle jednání vlády.
Usnesení č. 1332 je přiloženo níže.

Děkujeme
Victoria-Tip, a.s.


Na základě včerejšího jednání vlády a usnesení č. 1295 o prodloužení nouzového stavu do 23. 12. 2020 do 23:59 hodin, se účinnost opatření prodlužuje do 23. 12. 2020 do 23:59 hodin.

Děkujeme
Victoria-Tip, a.s.


Na základě usnesení vlády č. 1290 ze dne 7. 12. 2020 které přikládáme, se s účinností od 9. 12. 2020 od 00:00 hodin do 12. 12. 2020 do 23:59 hodin omezuje otevírací doba heren a casin a to od 06:00 do 20:00 hodin.

Situaci neustále sledujeme a děkujeme za pochopení.

Victoria-Tip, a.s.


Na základě dnes zveřejněných informací na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády se tolik diskutované první skutečné uvolnění opatření o několik dní posouvá.

Všechny provozovny tak bude možné otevřít již od čtvrtka 3.12.2020, kdy se celá naše země přesune do stupně č. 3 protiepidemického systému PES.
Děkujeme

Victoria-Tip, a.s.


Z důvodu velmi špatné epidemiologické situace byl prodloužen nouzový stav a uzavření heren/kasin dle usnesení vlády č. 1116 do 20.11.2020 do 23:59 hodin.

Situaci neustále sledujeme a o případných změnách budeme informovat.

Victoria-Tip, a.s.


Dle nového Usnesení vlády se uzavření heren a kasin prodlužuje, prozatím do 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

Situaci i nadále sledujeme
Victoria – Tip, a. s.


Dle usnesení vlády č. 995 a 996:

Od půlnoci (dne 9. října 2020 od 00:00 hod) musí dojít z nařízení vlády k uzavření heren a kasin, a to do 25. října 2020 do 23:59 hod.

Zajistěte tedy, aby všichni hráči ukončili hru nejpozději do 23.45!!!

Výše uvedené se týká jak hráčů na TH, tak hráčů živé hry!!!

Uváděné uzavření upravují dvě přiložená usnesení. První č. 995 (bod 3) upravuje období od 9. října 2020 od 00:00 hod. do dne 11. října 2020 do 23:59 hod.
K nahlédnutí zde

Druhé č. 996 (bod 2) pak období od 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod.
K nahlédnutí zde

Ministr doufá, že následující 14 denní omezení poskytování služeb a uzavření provozoven zlepší současnou velmi špatnou situaci a nebude nutné dále tato opatření prodlužovat.

Situaci budeme sledovat a informovat.

Victoria – Tip, a. s.


Vzhledem k Usnesení vlády č. 958 ze dne 30. 9. 2020 společnost Victoria-Tip, a. s. ruší ode dne 5. října 2020 od 00:00 h do dne 18. října 2020 do 23:59 h pořádání všech pokerových turnajů.

Dále prosíme u provozoven, kde nebyla úplně přerušena hostinská činnost, aby od 22:00 do 6:00 došlo k úplnému zákazu prodeje občerstvení.

Zákaz prodeje občerstvení se nesnažte žádným způsobem obcházet!!!

Victoria – Tip, a. s.


Z důvodu nadále se zhoršující epidemiologické situace byla vydána nová opatření, která se zavádí pro celou ČR

 • od 18. září 2020 od 18:00 hodin některé nové povinnosti, které jsou popisovány níže, a
 • od sobotní půlnoci dne 19. září 2020 od 00:00 omezení otevírací doby provozoven stravovacích služeb v celé ČR

1. Opatření pro provozovny – pro herní prostory nadále platí obecné povinnosti platné pro všechny provozovny, kterými jsou:

 • vyzývání hráčů informačními materiály k dodržování vzájemného odstupu 2 metrů a placení kartou,
 • umístění dezinfekce u často dotýkaných předmětů (např. vstup do prostoru, v místě, kde dochází k registraci (identifikaci), u pokladny),
 • informování hráčů o výše uvedených pravidlech např. prostřednictvím informačních plakátů nebo tabulí (nebo reproduktorů v provozovně),
 • v prostoru se nesmí nacházet více osob, než je uvnitř míst k sezení, přičemž provozovatel je povinen písemně evidovat takový celkový aktuální počet míst,
 • dezinfekce židlí a případných stolů se provádí před usazením každého hráče,
 • měření teploty pracovníků provozovny a mají-li teplotu vyšší než 37 °C je jim zamezeno vstoupit,
 • provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech opatření.

Victoria – Tip, a. s. doporučuje svým obchodním partnerům nepodávat občerstvení po celou otevírací dobu, aby nebylo možné herny a kasina označit za provozovny stravovacích služeb!!!

Každý provozovatel hostinské činnosti musí nahlásit přerušení hostinské činnosti na příslušné hygienické stanici.

2. Opatření pro hromadné akce – za hromadnou akci v herním prostoru by bylo možné považovat pořádání společenských akcí nebo pak v kasinu konání turnajů. Pro takové akce pak nově platí:

 • maximální počet osob může být ve stejný čas 500, ale každá taková osoba musí mít určeno své místo k sezení, (toto opatření neplatí pro akci do 10 osob),
 • povinnost provozovatele evidovat aktuální počet míst k sezení pro účastníky akce.

Opatření dále uvádí, že je-li vstup na akci zpoplatněn, musí být prodán pouze na konkrétní místo k sezení.

3. Opatření týkající se nošení roušek nadále platí povinnost nošení roušek ve všech vnitřních prostorách, tedy i herních prostorech a sázkových kancelářích. Toto opatření hlavně zdůrazňuje povinnost, že zákazníci v provozovnách stravovacích služeb mohou sundat roušky pouze při konzumaci u stolu.

Ministr ujistil, že neplánují plošné uzavření provozoven jako tomu bylo na jaře.

Události neustále sledujeme a budeme sledovat a o případných změnách vás budeme informovat.